De heer P.G. Peters (28 november 1951)
Voorzitter raad en tevens lid remuneratiecommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: januari 2011
Zittingstermijn: januari 2021
Aanwezigheid vergaderingen 2021 raad: 100%
Aanwezigheid vergaderingen 2021 commissie: 100%
Overige functies:

 • Voorzitter branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) (tot en met 31-12-2021)
 • Bestuurslid dansgezelschap ‘Conny Janssen danst’ (tot en met 31-12-2021)
 • Bestuurder Stichting Zekerheden Reizigers Tegoeden (SZRT)

De heer drs. W. Schreuder Goedheijt (11 februari 1956)
Vice-voorzitter raad en tevens voorzitter auditcommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: juli 2015
Zittingstermijn: juli 2019
Aanwezigheid vergaderingen 2021 raad: 100%
Aanwezigheid vergaderingen 2021 commissie: 100%
Overige functies:

 • Eigenaar-directeur TRI-ODE bestuursadvies
 • Lid raad van commissarissen Antaurus Capital Management BV
 • Voorzitter raad van advies INTOS B.V.
 • Voorzitter raad van advies Stichting NUDGE
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor NUDGE B.V.
 • Penningmeester Vereniging de Landhuisvaart

Mevrouw mr. E.F. van Galen MBA MSc (26 mei 1961)
Commissaris (op voordracht van de ondernemingsraad) en tevens voorzitter remuneratie- en governancecommissie 

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: december 2015 (per januari 2016) Zittingstermijn: januari 2020
Aanwezigheid vergaderingen 2021 raad: 86%
Aanwezigheid vergaderingen 2021 commissie: 100%
Overige functies:

 • Partner bij TheRockGroup
 • Voorzitter raad van commissarissen GVB Holding N.V.
 • Lid raad van commissarissen Royal Schiphol Group N.V.
 • Lid raad van commissarissen Houdstermaatschappij Zuid- Holland B.V.
 • Non-executive board member SEKEM
 • Bestuurslid Stichting Bergplaas van Lippe-Biesterfeld

Mevrouw drs. Y.K. Poelman (8 november 1966)
Commissaris en tevens lid governancecommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: december 2021
Zittingstermijn: december 2021
Aanwezigheid vergaderingen 2021 raad: n.v.t. wegens benoeming in december 2021
Aanwezigheid vergaderingen 2021 commissie: n.v.t. wegens benoeming in december 2021
Overige functies:

 • Eigenaar-directeur Ynnovator (innovatieadvies)
 • Lid Investeringscommissie NV NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

De heer mr. J.-P. Schaaij MBA (6 augustus 1967)
Commissaris en tevens lid auditcommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: december 2018
Zittingstermijn: december 2018
Aanwezigheid vergaderingen 2021 raad: 100%
Aanwezigheid vergaderingen 2021 commissie: 100%
Overige functies:

 • Directeur Nationaal Groenfonds
 • Voorzitter bestuur Fondsenbeheer Nederland B.V. (tot medio 2021)
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer
 • Lid raad van toezicht Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) (tot en met 31 december 2021)
 • Lid raad van toezicht stichting Wachtgeld SWOV (tot en met 31 december 2021)