hero title

In onze regio kennen bewoners ons vooral van onze dienstverlening in afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en gladheidsbestrijding. Minder zichtbaar, maar net zo belangrijk, zijn onze activiteiten om afvalstromen te verwerken en te vermarkten. Om invulling te geven aan onze circulaire ambitie richten we ons op hoogwaardig en duurzaam hergebruik van grondstoffen. Door de schaal van ons bedrijf willen wij in onze regio de rol van duurzame grondstoffenregisseur verder inhoud geven.

Wij analyseren de grondstoffen die beschikbaar komen uit alle afvalstromen uit de huishoudens in de Meerlandenregio, het groenafval uit de buitenruimte en ook het afval vanuit bedrijven en maatschappelijke instellingen dat op afval van huishoudens lijkt.

Per grondstof maken wij een afweging over de invulling van onze rol. Voor sommige grondstoffen verzorgen we alleen de inzameling en het vermarkten. Andere grondstoffen sorteren en demonteren we zelf en verwerken we tot nieuwe producten. Hoe schoner de grondstof is, hoe hoogwaardiger de hergebruikmogelijkheden zijn. Via grondstoffenrapportages informeren wij de gemeenten over deze activiteiten. Bovendien gebruiken we onze kennis van de stakeholders om te adviseren over optimalisering van de inzameling, om nieuwe technische oplossingen te implementeren en om voorlichting te geven aan bewoners, bedrijven en gemeenten.