hero title

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, ook wel AEEA of e-waste genoemd, is afval dat bestaat uit defecte of verouderde apparaten. Ook onverkochte toestellen worden als elektronisch afval beschouwd.

Het aantal elektrische apparaten in de Nederlandse huishoudens neemt toe en ze worden steeds kleiner en slimmer. Ook de mobiliteit elektrificeert steeds meer, onder andere door toename van het aantal elektrische fietsen en auto’s. Veel apparaten bevatten relatief veel waardevolle en zeldzame materialen. Ongeveer de helft van de afgedankte apparaten wordt in Nederland gerecycled. Europa en de Nederlandse overheid verhogen de recycledoelstellingen van AEEA en de verantwoordelijkheid van producenten wordt verder uitgebreid. De doelstelling om 65% van de elektrische apparaten in 2020 te recyclen is niet gehaald. Er ligt nu een actieplan vanuit Stichting Open (producenten) om die doelstelling in 2022 alsnog te realiseren. De producenten worden uitgedaagd de producten zodanig te ontwerpen dat reparatie, upgraden van bepaalde onderdelen en demontage eenvoudiger wordt en de veiligheid (zowel van het fysiek apparaat zelf als de online veiligheid van de op internet aangesloten apparaten) wordt vergroot.

De hoeveelheid AEEA neemt naar verwachting in de komende jaren verder toe, terwijl de recycledoelstellingen ook verder zullen worden verhoogd. Dit vraagt aanvullende maatregelen om te zorgen dat iedereen weet hoe ze de apparatuur moeten inleveren. Met onderzoeken, pilots en projecten probeert Meerlanden het hergebruik te vergroten en de recycling te verhogen en daarmee bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen uit het actieplan van Stichting Open. Hiervoor gebruiken we onder andere de van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen subsidie van € 50.000.