hero title

Gezamenlijk met vijf andere bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek (AW Groep, de Beelen Groep, Hoek, Ouwehand Bouw en Timpaan) hebben we de stichting Circulair West opgericht. Een nieuw initiatief om materiaal en gebruikskringlopen zoveel mogelijk regionaal te sluiten. Op die manier helpt Circulair West bedrijven uit de regio om te versnellen op weg naar een circulaire economie en samenleving.

De nadruk ligt voor Circulair West op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Vanuit elk van de deelnemende bedrijven werken een of twee medewerkers één dag in de week in teamverband samen met pioniers van de andere deelnemende bedrijven. We verkennen concrete circulaire handelingsperspectieven en zo leren we anders te denken en onszelf anders te organiseren. Werkenderwijs ontwikkelen we nieuwe business- en verdienmodellen.

Het afgelopen jaar hebben we met Circulair West een blauwdruk opgesteld met uitdagende handvatten om te komen tot de ontwikkeling van een duurzame woonwijk. De mogelijkheden van organische reststromen hebben we uitgezocht en daarmee hebben we een aantal concrete concepten geformuleerd - zoals een biobased verkeersbord en de duurzame inrichting van de groeiplaats van nieuwe bomen - die wij in 2022 gaan toepassen. Daarbij gaat het niet alleen om een groter plantgat met voldoende ruimte voor boomwortels en een juiste samenstelling van de grond. Maar ook om de hulpmaterialen, zoals boompalen, boomband en beluchtingsdrains die biologisch afbreekbaar zijn.

In het voorjaar 2022 gaan we hoogwaardige toepassing van bermgras verder verkennen. We doen dat in de vorm van een Circotrack; een gestructureerde methode om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen, waardoor circulair ondernemTreendns haalbaar wordt. Dit gaat over langetermijnmogelijkheden. Tot slot is een proef opgezet voor het verzamelen van overblijvende bouwmaterialen op bouwplaatsen om deze een tweede leven te geven. Ook die proef vindt plaats in 2022.