hero title

Sinds 2011 vergisten en composteren wij GFTe in onze Groene Energiefabriek. Met deze grondstoffen maken we compost, groengas en duurzaam opgewekte warmte.

In 2021 heeft de fabriek redelijk stabiel gedraaid. Doordat we in Rijsenhout aan de grens van onze gegunde capaciteit zitten, hebben we een groot deel van het aangeleverde GFTe elders moeten laten verwerken. We hebben daarom een uitbreidingsvergunning aangevraagd. Een mijlpaal in onze duurzame missie was dat we in 2021 voor de voertuigen in onze compostering volledig zijn overgegaan naar HVO, een duurzame brandstof als alternatief voor diesel.
 

Over GFTe

Omdat COVID-19 nog steeds heerste, was het logisch dat we minder GFTe van de horeca aangeboden kregen. Dat was merkbaar. Daar stond tegenover dat het aanbod van huishoudelijk GFTe beduidend toenam, als gevolg van toenemende afvalscheiding door bewoners. In het ingezamelde GFTe constateren we wel een toename van de vervuiling. Dat is een zorg voor ons eindproduct compost, waar juist toenemende kwaliteitseisen aan worden gesteld. Bovendien nemen de verwervingskosten daardoor ook toe. 

Cijfers van de Groene Energiefabriek

2021 2020
EBITDA € 1.133.591 € 1.680.326
M3 groengas ingevoed 2.558.632 2.520.081
Aangeleverd tonnage aandeelhoudende gemeenten 35.234 35.072
Poorttarief aandeelhoudende gemeenten € 49,74 € 48,37
Bespaard CO2 in KG 8.843.674 8.382.175
Prijs na CO2 besparing (bij € 60 per ton CO2 ) € 34,68 € 34,03
CO2 besparing gehele vergistings-installatie in kg 13.805.000 13.145.000
Prijs aandeelhoudende gemeente na CO2 besparing (bij € 60 per ton CO2 ) € 26,23 € 25,89
Besparing aandeelhoudende gemeente door vermeden CO2 -uitstoot (bij € 60 per ton CO2 ) € 23,51 € 22,49

Tweede locatie Duin- en Bollenstreek

Omdat we het aanbod van GFTe voortdurend zien toenemen, zijn wij voornemens om in de Duin- en Bollenstreek een tweede locatie te realiseren voor de verwerking van GFTe. Het afgelopen jaar zijn we al in gesprek geweest met verschillende gemeenten, maar helaas hebben we de geschikte locatie nog niet definitief kunnen bepalen. Onder de projectnaam Cymergie gaan we daar komend jaar zeker mee verder; met een tweede locatie dragen we nog meer bij aan circulariteit in de regio en dragen wij bij aan het overheidsbeleid om extra groengas te produceren als vervanger voor aardgas.