hero title

PBD staat voor verpakkingsafval van plastic, blik en drinkpakken. Vanaf 2020 worden de plastic verpakkingen in alle gemeenten samen met blik en drinkpakken ingezameld.

De markt voor hergebruik en recycling van plastic en drinkpakken is relatief jong. De inzameling is rond 2010 opgestart en de hoeveelheden ingezamelde PBD laten de afgelopen jaren een enorme toename zien. In de Meerlandenregio zijn de ingezamelde hoeveelheden meer dan verdubbeld: van 3.200 ton in 2015 naar 7.400 ton in 2020. Preventie (verbod op eenmalige plastics), slim ontwerp (design for recycling) en betere recyclingstechnieken moeten de hoeveelheid PBD verminderen en de recycling naar een hoger niveau tillen. Uitbreiding van statiegeld naar kleine plastic flesjes (2021) en blikjes (2023) draagt niet alleen bij aan meer hergebruik, maar ook aan minder zwerfafval.

Met de uitrol van gemeentelijke afvalbeleidsplannen neemt de inzameling van PBD in de komende jaren verder toe. Continu aandachtspunt is het verbeteren van de kwaliteit en zuiverheid van het ingezamelde PBD (leeg en schoon) en daarmee de hergebruikmogelijkheden uit te breiden.