hero title

Textiel is een verzamelnaam voor kledingstukken, huishoudelijk textiel (hand- en theedoeken, gordijnen, beddenlakens), riemen, tassen en schoeisel. Voorheen werd alleen herdraagbare kleding ingezameld, tegenwoordig gaat het om alle textiel, ook versleten en kapotte kleding.

De textielsector is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De hoeveelheid textiel groeit wereldwijd ieder jaar en de gebruiksduur van textiel wordt steeds korter. De productsamenstelling is zeer divers en bestaat uit natuurlijke materialen, kunstmatige vezels of een combinatie van verschillende materialen, waarbij we vooral een toename zien van kunstmatige vezels en combinatievezels in textiel. Deze ontwikkeling vergroot het aandeel laagwaardig textiel en verkleint de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik. Naast beter ontwerp en gebruik van duurzamer materialen is recycling van textielvezels (mechanisch en chemisch) een belangrijk middel om de milieu-impact van de textielketen en het gebruik van primaire grondstoffen terug te dringen.

In 2023 wordt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel ingevoerd. De verdere invulling wordt in de loop van 2022 met betrokken partijen uitgewerkt.

De werkgroep textiel van de MRA (Metropoolregio Amsterdam), waarin wij deelnemen, heeft in samenwerking met partijen uit de kleding- en schoenenindustrie een position paper opgesteld waarin onder andere wordt gepleit voor harmonisering van UPV-regels in Europees verband en meer transparantie in de textielketen.

In Nederland recyclen we in 2021 ongeveer een derde deel van het textiel; tweederde verdwijnt in het restafval en wordt uiteindelijk verbrand. In onze regio wordt ongeveer 40% van het beschikbare textiel ingezameld. In lijn met de afspraken op de MRA Duurzaamheid Top 2021 willen wij samen met gemeenten de kwaliteit en kwantiteit van de inzameling verhogen en toewerken naar een model van lokale sortering en regionale verwerking. Daarnaast wordt met verwerkers gezocht naar methoden om de textielstroom hoogwaardiger te kunnen hergebruiken. Wij verwachten dat de invoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) impact zal hebben op de hoeveelheid, de kwaliteit en de hergebruikmogelijkheden van textiel.