Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan de vervanging van ons systeem dat de afvalinzameling ondersteunt: AfvalRis. Op termijn wordt dit systeem namelijk niet meer ondersteund.

We hebben een marktverkenning uitgevoerd om tot een goede keuze te komen. Bovendien hebben we samenwerking gezocht met acht andere bedrijven in de branche die voor dezelfde vervangingsvraag staan. We delen kennis en we onderzoeken waar we samen kunnen optrekken. We verwachten in 2022 een definitieve keuze te maken.