Onze afdeling inkoop bevordert het werken met partijen die passen bij de filosofie van Meerlanden. Dat doen ze met gevraagd en ongevraagd advies en daarbij hanteren ze een uitgebreide checklist waarin alle aspecten van circulariteit aan bod komen.

Dat leidt steeds vaker tot duurzame keuzes bij de aanschaf van diensten of producten. We kijken altijd verder dan alleen naar de prijs. Kwaliteit, duurzaamheid, grondstoffen- en energiegebruik, maar ook sociaal beleid worden meegenomen in aanbestedingen en gunning. Indien mogelijk kiezen we voor regionale partijen. Dat lukt steeds beter, omdat verduurzaming in de hele keten meer aandacht krijgt.

In 2021 zijn we omgeschakeld naar HVO100 als vervanging voor fossiele diesel voor de voertuigen die niet op de openbare weg komen. HVO100 zorgt voor een CO -reductie van 90% in vergelijking met de fossiele diesel.