hero title

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat vijf niveaus kent. Tot en met niveau drie gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en activiteiten. Op niveau vier en vijf wordt er ook de CO2-uitstoot in de keten en de sector in kaart gebracht. Meerlanden is gecertificeerd voor niveau drie en de bijbehorende doelstellingen hebben we het afgelopen jaar behaald.

Om onze CO2-uitstoot systematisch verder terug te dringen, hebben we in 2021 een nieuw reductieplan opgesteld voor de periode 2021-2024, gebaseerd op de strategie van Meerlanden. Het plan geeft een overzicht van concrete maatregelen die genomen worden op centraal niveau en op alle locaties afzonderlijk. Het doel is om de CO2-uitstoot in deze periode met 50% ten opzichte van 2019 te verminderen.

CO2-footprint

Jaar CO2-uitstoot in ton Omzet x € 1.000 CO2-uitstoot tegen omzet 2014 In % van 2014
2017 6.257 66.156 5.579 82,8
2018 5.155 70.892 4.290 63,7
2019 4.975 74.665 3.931 58,4
2020 4.005 76.553 3.276 46,0
2021 5.018 78.668 3.763 55,9