Dit jaar is de hele organisatie overgegaan naar een nieuwe werkplek op basis van Office 365. Alle kantoormedewerkers maken nu gebruik van laptops, waardoor ze de mogelijkheid hebben om plaatsonafhankelijk te kunnen werken.

Onze toenemende afhankelijkheid van ICT-voorzieningen vraagt extra aandacht voor het bewaken en beveiligen van de continuïteit van de systemen. Bij de implementatie van de nieuwe werkplek hebben we de hele IT-infrastructuur aangepast, waarbij vooral ook aandacht is besteed aan het verminderen van de cybersecurity risico’s. Daarmee is onze hele informatie- en communicatievoorziening robuuster geworden. Ook het aspect gedrag is meegenomen bij de implementatie van de werkplekken. Met een awarenessprogramma wijzen we op bedreigingen en risico’s. Collega’s kunnen die nu sneller herkennen en er bewuster mee omgaan, inclusief de regels van AVG.

In 2021 zijn we gestart met het digitaliseren van de huis-aan-huis-inzamelwijken. Dat betekent dat de chauffeurs van onze inzamelvoertuigen de hele inzamelwijk op hun tablet zichtbaar hebben en kunnen vaststellen of alle geplande werkzaamheden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Voor de gemeenten Noordwijk en Hillegom is dat inmiddels volledig afgerond. Bij de andere gemeenten zijn de wijken al wel gedigitaliseerd, maar moet de controle op juistheid en volledigheid nog afgerond worden. Daarmee is dan het hele inzamelgebied van Meerlanden gedigitaliseerd beschikbaar voor de chauffeurs. Inzamelroutes voor bedrijven en het legen van ondergrondse containers zijn namelijk ook al grotendeels gedigitaliseerd.