In de gemeente Noordwijk houden we de winkelstraten voortaan schoon met elektrische veegmachines en elektrische bladblazers. Deze machines ‘stekkeren’ op het eigen terrein in Noordwijkerhout, waar we in 2021 624 zonnepanelen op de daken hebben geplaatst. Zo lopen deze veegmachines dus volledig op eigen zonne-energie. De eerste resultaten zijn zodanig goed, dat uitbreiding naar andere gebieden voor de hand ligt. Met name in winkelcentra, waar veel mensen samenkomen, is het prettig om zwerfvuil elektrisch te kunnen verwijderen. Dat levert namelijk minder uitstoot van vervuilende stoffen op, maar ook minder geluid.