Midwaste is een coöperatieve vereniging voor veertien regionale afval - en reinigingsbedrijven. Midwaste draagt bij aan een circulaire economie, met als doel een substantieel bijdrage te leveren aan de VANG-doelstellingen en mate van hergebruik.

Ook wij zijn lid van Midwaste. Midwaste coördineert, initieert en ontwikkelt projecten, diensten en producten die het samenwerken en ondernemen effectiever en efficiënter maken. Bovendien sluiten de leden gezamenlijk betere contracten af. Niet alleen wat kosten betreft, maar ook in de verduurzaming van de inkoop kunnen we gezamenlijk meer impact maken. In 2021 vierde Midwaste haar twintigjarig bestaan.