Onder de naam Pro_Meter (Project Meerlanden Terrein) wordt het terrein in Rijsenhout de komende jaren heringedeeld. We verplaatsen de milieustraat en vernieuwen het kantoorpand zodat het voldoet aan energielabel A en iedereen een fijne werkplek heeft.

Daarnaast komt er een nieuwe grondstoffenhal, waarin alle afvalstromen worden op- en overgeslagen. In de grondstoffenhal gaan we alles zo veel mogelijk overdekt afhandelen; op die manier verminderen we de emissies van geluid, geur en fijnstof naar de omgeving. Bovendien vergroten we daarmee de veiligheid en de efficiëntie op het terrein. Het definitieve ontwerp van de nieuwe grondstoffenhal is gereed en de bouwvergunning is aangevraagd. Daarbij is meegenomen dat de grondstoffenhal - wat betreft draagvlak van het dak - voorbereid is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Ook bereiden we een revisievergunning voor, die de hele locatie Rijsenhout omvat. Al onze huidige en toekomstige activiteiten op deze locatie worden meegenomen in deze revisievergunning. Aan de voorzijde van het terrein hebben we het afgelopen jaar een afscheiding gerealiseerd voor de gladheidsbestrijding, zodat er ‘s avonds en ’s nachts minder geluid en licht verspreid wordt. Ook hebben we het biofilter verhoogd om in de toekomst meer filtercapaciteit te hebben voor de compostering en de geuremissie verder terug te dringen. Daarnaast hebben we een landschapsarchitect in de arm genomen om de algehele uitstraling van het terrein te verfraaien.