hero title

Wij spannen ons elke dag in om onze dienstverlening te verbeteren. Dat is goed zichtbaar in het onderhoud aan groen en de openbare ruimte, in het inzamelen van afval en in het schoonhouden van de leefomgeving. Door middel van een gezamenlijk stappenplan met gemeenten om onze dienstverlening te verbeteren, zetten we stappen naar een excellente dienstverlening. Met meerjarenplannen, innovaties en strategieën werken we samen met gemeenten en andere partners aan een betere toekomst.

Onze dienstverlening is breed. Als partner van 8 gemeenten en 3500 bedrijven in de regio Haarlemmermeer-Amstelland, Kennemerland en Duin- en Bollenstreek verlenen we diensten als afvalinzameling en -verwerking, beheer en onderhoud van openbare ruimte, straatreiniging, gladheidsbestrijding, groenonderhoud, marktbeheer en rioleringswerkzaamheden. En als kennispartner op gebied van circulaire economie starten wij voortdurend nieuwe, kansrijke initiatieven op.