hero title

We werken niet alleen voor onze aandeelhoudende gemeenten, maar zijn ook actief in andere gemeenten.

Amsterdam

Sinds 2018 werken Amsterdam en Meerlanden samen voor het inzamelen en verwerken van groente-, fruit- en tuinafval & etensresten (GFTe) in enkele hoogbouwgebieden. De faciliteiten worden alleen aangeboden aan bewoners die willen scheiden. Hiermee zijn de afgelopen jaren mooie resultaten behaald: er wordt een zeer schone, bruikbare stroom GFTe gescheiden ingezameld. In 2021 heeft Amsterdam de omvang van de samenwerking uitgebreid met enkele nieuwe gebieden en de ambitie uitgesproken bronscheiden van GFTe in een groot deel van Amsterdam mogelijk te gaan maken.

GR VAB

Voor de aangesloten gemeenten verzorgt Meerlanden de exploitatie van het overslagstation Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB). De VAB-gemeenten willen deze overslaglocatie future proof maken en optimaal benutten. Daarvoor wordt een partner gezocht om dit samen mee vorm te geven. Het VAB heeft meerdere partijen uitgenodigd mee te denken en een aanbod te doen, waaronder Meerlanden. De verwachting is dat dit traject in het derde kwartaal 2022 wordt afgerond. In de tussenliggende periode blijft Meerlanden partner voor de exploitatie. De GR VAB heeft in 2021 ook deelgenomen aan het onderzoek voor toekomstige verwerking van huishoudelijk restafval.