hero title

Helaas was 2021 een tweede jaar van de coronapandemie. Er was meer afval te verwerken van bewoners, vooral tijdens de lockdowns en het thuiswerken. Dit zorgt voor een hogere werkdruk in de huis-aan-huis-inzameling en een slechtere bereikbaarheid van onze wijken en buurten door het toegenomen aantal geparkeerde auto’s.

Ook de onder- en bovengrondse verzamelcontainers vroegen veel aandacht. Door een toename van het aanbod waren de containers eerder vol. We hebben dit probleem ondervangen door de inzamelfrequentie te verhogen en waar dit niet mogelijk was extra bovengrondse containers bij te plaatsen. Gelukkig hebben we ondanks deze uitdagingen alle dienstverlening over 2021 kunnen uitvoeren.

Ook toen we in het tweede deel van het jaar een hoger verzuim noteerden doordat collega’s preventief of met klachten afwezig waren. We hebben veel ingezet op communicatie met het personeel. Het corona-coördinatieteam was gedurende 2021 actief. Vooral het verplicht melden als een medewerker klachten had en het afstemmen wat te doen bij klachten werd zeer gewaardeerd en zorgde voor overzicht, controle en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.