hero title

In 2020 hebben we het convenant Sterk Techniek Onderwijs Haarlemmermeer Bollenstreek-Noord ondertekend. Scholen, bedrijven en overheid willen leerlingen techniek laten ervaren en op die manier stimuleren om te kiezen voor een technische opleiding op vmbo- en mbo-niveau. De regionale arbeidsmarkt vraagt daar ook om. Technisch personeel wordt steeds schaarser, terwijl techniek een steeds belangrijkere rol speelt. Ook bij Meerlanden ontstaan door toenemende automatisering en digitalisering meer beheer- en onderhoudsfuncties. Als erkend leerbedrijf begeleiden we mbo-studenten die via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een opleiding volgen. De studenten werken bij ons en gaan een of twee dagen per week naar school. In de toekomst willen we het aantal leerwerkplekken en stagemogelijkheden verder uitbreiden.

In samenwerking met STO Haarlemmermeer en Bollenstreek-Noord heeft Meerlanden een scholen-challenge ontwikkeld voor de leerlingen van Fioretti College Hillegom, Hoofdvaart College en Herbert Vissers College. Begin december 2021 zijn de leerlingen van start gegaan. Zij zullen zich tot de finale op 17 februari 2022 tijdens verschillende lessen bezighouden met de problemen rondom bijplaatsingen en zwerfafval.