hero title

Heemskerk is actief in 22 gemeenten in Zuid- en Noord-Holland. De belangrijkste activiteiten van Heemskerk waren in 2021 het machinaal en handmatig reinigen van straten en het bestrijden van onkruid op verharding. Een sterk gegroeide activiteit is het aanleggen, reconstrueren, inspecteren en onderhouden van pompen en rioolgemalen. Daarnaast pleegt Heemskerk onderhoud aan ondergrondse containers en groenvoorziening. Door een sterke focus op de klantbehoefte, een efficiënte en duurzame uitvoering van haar werkzaamheden levert Heemskerk, net als de vorige jaren, een wezenlijke bijdrage aan het resultaat van Meerlanden en kent ze een hoge klanttevredenheid.

Door een sterke focus op de klantbehoefte, een efficiënte en duurzame uitvoering van haar werkzaamheden levert Heemskerk, net als de vorige jaren, een wezenlijke bijdrage aan het resultaat van Meerlanden en kent ze een hoge klanttevredenheid.