hero title

Naast onze dienstverlening op het gebied van afval en openbare ruimte, zetten we ook onze kennis en ervaring in voor onze gemeenten. We participeren actief in diverse samenwerkingsverbanden als de Metropoolregio Amsterdam (MRA), NVRD, VA, Midwaste en Stichting Circulair West. In het kader van kennisdeling hebben we in 2021 verschillende projecten opgepakt.

Themabijeenkomsten

Meerlanden heeft in 2021 drie digitale themabijeenkomsten georganiseerd voor beleidsmedewerkers van onze gemeenten. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere de kwaliteit van GFTe, VANG (Van Afval naar Grondstof) best practices en inzicht in de gemeentelijke VANG-trajecten en ‘grip op onkruid’. Op deze themabijeenkomsten zijn tevens voorbereidingen getroffen voor de duurzaamheidstop met de bestuurders uit de MRA-gemeenten. De MRA-gemeenten hebben op die bijeenkomst enkele green deals gesloten ten aanzien van fietsen, houtbouw en textiel.

Sorteeranalyse

Jaarlijks voeren wij in al onze gemeenten sorteeranalyses op het restafval uit. We meten wat de samenstelling van het restafval is en welke grondstoffen hierin zitten die nog gescheiden kunnen worden. Op basis hiervan adviseren wij onze gemeenten hoe de scheiding verbeterd kan worden.