hero title

Meerlanden verzorgt voor 3.200 zakelijke opdrachtgevers de inzameling en verwerking van hun afval. Ondanks de tijdelijke lockdowns bleven we, in toenemende mate digitaal, in contact met onze opdrachtgevers en bewogen we mee met de veranderende behoeften. De aanvoer van grondstoffen veranderde in hoeveelheid en samenstelling. Zo bleef het aanbod vanaf de luchthaven Schiphol onverminderd laag, maar steeg de hoeveelheid aan zorg gerelateerd afval.

Ondanks de uitzonderlijke situatie werkten we onverminderd door aan onze ambitie ‘Samen Sneller Circulair’. Ook bij bedrijven. In de dienstverlening van Meerlanden voor de zakelijke markt ligt de nadruk op zero waste en die visie hebben we bij onze grotere opdrachtgevers nog actiever kunnen uitrollen dan voorheen. Meerlanden biedt haar klanten de aanpak ‘Van A tot Zero’. Hierin worden klanten begeleid en geadviseerd bij het beter scheiden van afval, maar ook bij het verminderen van de hoeveelheid afval. Die dienstverlening plaatst de medewerkers van Meerlanden in een nieuwe rol. Ze zijn adviseur voor een opdrachtgever en analyseren samen met de klant de verschillende afvalstromen en de kansen om de hoeveelheid afval te verminderen. Die focus past bij de duurzame propositie van Meerlanden en draagt bovendien bij aan langdurige klantrelaties.

Een hoogtepunt in 2021 was voor ons de start van de samenwerking met Rif Europe, gevestigd op SADC Schiphol Trade Park en SADC Schiphol Logistics Park. Rif Europe ontzorgt klanten op logistiek gebied van a tot z. Rif Europe streeft net als Meerlanden naar duurzaamheid en een duurzame en veilige bedrijfsvoering. Samen met Rif Europe gaat Meerlanden op zoek naar kansen om de hoeveelheid afval te verminderen.