hero title

Afgelopen jaren heeft Meerlanden een visie op de toekomstige milieustraat ontwikkeld: de Milieustraat 3.0. Door meer service en beleving op de milieustraten te bieden, creëren we een betere bewustwording en een hogere afvalscheiding. Daarom moet Milieustraat 3.0 een informatieve plek worden vol beleving. Een aantrekkelijke omgeving waar bezoekers workshops volgen, de recyclewaarde van stromen zien, informatie delen, reparaties laten uitvoeren en natuurlijk grondstoffen achterlaten voor hergebruik.

In het kader van de transitieagenda consumptiegoederen uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050 heeft Meerlanden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidie van € 50.000 gekregen voor het doorontwikkelen van circulaire ambachtscentra. We hebben deze subsidie aangevraagd en gekregen voor het versterken van de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. We gaan deze middelen inzetten voor preventie van elektrisch afval, voor hergebruik van producten en hoogwaardig materiaal. Dit doen we samen met de gemeente Haarlemmermeer, de Meerwinkel, RSC Schiphol, NMCX en verschillende repaircafés.

In 2021 zijn de mogelijkheden verkend om onderdelen van de visie Milieustraat 3.0 toe te passen in de praktijk. De bestaande milieustraten lenen zich hier slechts beperkt voor. Bovendien ligt de Meerlandenregio in een druk bebouwde omgeving. Er is weinig ruimte beschikbaar om uit te breiden. In 2021 zijn twee initiatieven uitgewerkt: het verplaatsen en vernieuwen van de huidige milieustraat op de locatie Rijsenhout en een nieuwe gezamenlijke milieustraat aan de westkant van ons verzorgingsgebied voor de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse en Noordwijk. Hiervoor is een mogelijke locatie op het oog en we werken nu aan een definitief voorstel richting de gemeenten. De doelstelling is om in 2022 met meerdere gemeenten te starten met de daadwerkelijke realisatie van een Milieustraat 3.0.

Tegelijkertijd zetten we ook andere, kleinere stappen. Zo zijn we samen met gemeente Heemstede een pilot gestart voor het hergebruiken van kleine bouwmaterialen. Deze worden apart gehouden op de milieustraat en via de kringloop verkocht. De eerste resultaten van de pilot zijn veelbelovend en we gaan kijken of dit op meer locaties kan worden toegepast. Op diverse milieustraten is ook ruimte gemaakt om meer grondstofstromen te scheiden. Zo staan er nu containers om schone matrassen in te zamelen.