hero title

We verlenen flink wat diensten in de openbare ruimte. Van groenonderhoud tot gladheidsbestrijding.

Groeizaam jaar

2021 was een enorm groeizaam jaar. Door het zachte weer zijn we al vroeg in het seizoen begonnen met de onderhouds- werkzaamheden tot en met december aan toe. Zo hadden we een veel langer ‘schoffeljaar’ dan gebruikelijk en ook bij verhardingen groeide het onkruid meer dan andere jaren. Ook de bladafval van bomen strekte zich uit over een langere periode. Bijna het hele najaar zijn we bezig geweest met het verwijderen van blad. Door klimatologische veranderingen moeten we jaar na jaar meer inzet plegen, maar afgelopen jaar was extra uitzonderlijk. Het is te verwachten dat we steeds meer van dit soort moesonachtige jaren - warm en nat - gaan krijgen.

Onkruidbestrijding

Samen met de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten (NVRD) hebben we een onderzoek ‘Grip op onkruid’ laten doen waarin de huidige methodes van onkruidbestrijding geëvalueerd zijn nu de bestrijding met chemicaliën sinds vijf jaar verboden
is. De belangrijkste conclusie is dat opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in gesprek moeten blijven welke methode het meest effectief is, gezien de specifieke gebiedskenmerken en het beschikbare budget. Nieuwe innovatieve bestrijdingstechnieken zijn niet beschikbaar gekomen. Dat betekent dat bij de bestrijding gekozen moet worden uit een optimale mix van handmatige en machinale toepassingen als borstelen, branden, heet water in combinatie met vegen. Wij adviseren onze gemeenten om bij de inrichting van de openbare ruimte rekening te houden met het beperken van de mogelijkheid van onkruidgroei, danwel de mogelijkheid tot efficiënte onkruidbestrijding niet te ver in te perken.

Apptimize

Ondanks het groeizame weer hebben we het openbare groen en de onkruidgroei toch nog behoorlijk onder controle kunnen houden. Belangrijk hulpmiddel daarbij is het nieuwe digitale meetsysteem Apptimize. Hiermee zien we realtime hoe de buitenruimte erbij ligt. Daarmee hebben we concrete handvatten om daarop te sturen. Onze schouwmedewerkers kunnen met Apptimize per locatie een helder overzicht geven van de actuele situatie en een vergelijking met de beeldkwaliteit die het zou moeten zijn. Het is mogelijk om als opdrachtgever en –nemer in hetzelfde systeem te werken en beide hebben dezelfde informatie en hetzelfde beeld. Een ander belangrijk aspect om grip te houden op de kwaliteit van de openbare ruimte is gebiedskennis. Uitvoerders die ervaring hebben en het gebied kennen, weten precies wanneer ze waar wat moeten doen. Meerlanden heeft daarom langdurige contracten met onderaannemers die het werk uitvoeren.

Gladheidsbestrijding

Begin februari viel er heel veel sneeuw in korte tijd. In die periode hebben we de diensten gedraaid van twaalf uur op, twaalf uur af om zowel de gladheid te bestrijden als de inzameling voort te kunnen zetten. Met de hulp van boeren en onderaannemers met shovels en borstelmachines hebben we dit werk goed geklaard. In die periode hebben we 875.000 kilo zout en 304.000 liter pekelwater op de wegen en fietspaden gestrooid.

Optimaliseren van prullenbakroutes

Voor het registreren en optimaliseren van onze routes langs prullenbakken gebruiken we sinds dit jaar een nieuw systeem: Jewel. In dit digitale systeem zijn alle prullenbakken op digitale plattegronden zichtbaar. Daarnaast zien we via GPS-coördinatoren waar onze auto’s rijden en leggen we vast hoe vol een prullenbak is op het moment van legen. Door de vulgraad van de bakken en de routes te analyseren, komen we tot optimale routes. Dit leidt tot minder logistieke bewegingen en daarmee sparen we het milieu en maken we minder kosten.

Bijplaatsingen

Bijplaatsingen

Doordat mensen steeds meer online kopen, zien we een toename van het aantal bijplaatsingen bij ondergrondse containers. Kartonnen verpakkingen worden vaak naast de containers gelegd. Corona heeft deze toename nog harder doen stijgen. In de laatste twee jaar constateren wij een toename van 200 naar 300 bijplaatsingen per week in ons verzorgingsgebied. Samen met gemeenten ontwikkelen we een aanpak om deze overlast tegen te gaan. In de eerste plaats kijken we naar de voorzieningen. Kunnen de mensen hun afval voldoende kwijt? Wanneer grote kartonnen verpakkingen openklappen, nemen ze in een container veel plaats in. Daarnaast gaan we andere middelen inzetten om sneller en vaker bijplaatsingen te verwijderen. We halen op bepaalde dagen de bijplaatsingen weg. Daarnaast kijken we naar gedrag. Kunnen we met educatie van bewoners en communicatie bijplaatsingen voorkomen? En als sluitstuk van onze aanpak is er de handhaving. Daarvoor hebben we de samenwerking met de boa’s van onze gemeenten geïntensiveerd.