hero title

Het aanbod van huishoudelijk restafval, PBD, OPK en glas neemt tijdens feestdagen sterk toe. De coronapandemie heeft dit effect nog versterkt doordat er meer online wordt besteld en vaker gebruik wordt gemaakt van take-away services. De bestaande inzamelvoorzieningen zijn hiervoor niet toereikend, zeker indien gemeenten het VANG-beleid nog niet hebben geïmplementeerd zodat er meer capaciteit ontstaat om grondstoffen in te zamelen.

Vooral in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Heemstede ontstonden daardoor problemen rond de feestdagen, ondanks extra inzet. In Heemstede hebben we een pilot uitgevoerd door op een specifieke dag op een parkeerplaats extra capaciteit beschikbaar te stellen voor papierinzameling en dat vooraf duidelijk te communiceren. Dit initiatief is gewaardeerd. Meerlanden gaat een plan uitwerken om meer van dit soort voorzieningen te plaatsen bij verwachte pieken in aanbod van de genoemde stromen.