hero title

In 2019 heeft de gemeente Amsterdam kenbaar gemaakt het Amsterdams Energie Bedrijf (AEB) te willen verkopen. Deze verkoop heeft consequenties voor de Meerlanden-gemeenten en meerdere gemeenten in de MRA-regio. Onder regie van Meerlanden is een gezamenlijk project gestart om de mogelijkheden voor toekomstige verwerking van het huishoudelijk restafval en eventueel nascheiden van de PBD-fractie te onderzoeken. Aan dit onderzoek hebben 18 gemeenten deelgenomen.

Voor de meeste gemeenten betekent de verkoop van AEB dat het contract per 1-1-2023 afloopt. Doordat AEB in private handen komt, is het niet meer mogelijk het huishoudelijk restafval bij AEB te laten verwerken zonder een Europese aanbesteding te doorlopen, dan wel te kiezen voor uitvoering door een verwerker die eigendom is van publieke partijen.

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben een andersoortige overeenkomst, die per 1-1-2024 afloopt. In 2021 is het onderzoek naar toekomstige verwerkingsopties afgerond en zijn de gemeenten gestart met de individuele besluitvorming. Dit betekent dat in 2022 namens een groep gemeenten een collectieve Europese aanbestedingsprocedure wordt gestart. Daarnaast zullen ook enkele gemeenten individueel of met begeleiding van Meerlanden een inbestedingtraject bij HVC of Omrin verkennen. De gemeenten hebben inmiddels hun keuze gemaakt.