hero title

We zijn een sociale en informele organisatie. Gezond en met plezier werken tot je pensioen. Daar streven we naar. Samen komen we verder. In deze zin staan onze waarden: Samenwerken, Veilig, Eerlijk, Respectvol, Dienstverlenend, Energiek, Resultaatgericht.

Samenstelling

In 2021 had Meerlanden gemiddeld 336,7 fte. Dat is 9,4 fte meer dan in 2020. We kozen ervoor de flexibele schil te verkleinen door het aannemen van meer personeel, mede als gevolg van de krappe arbeidsmarkt.

Meer vrouwen

De ambitie om meer vrouwen aan te nemen is in 2021 nog niet helemaal gerealiseerd. We zien zelfs een kleine verschuiving naar meer mannen. Om meer vrouwen aan te trekken, is in de branche een campagne 'Maak werk van een schonere wereld' gestart waarin de vrouwen van Meerlanden een hoofdrol kregen. 

Social Return on Investment (SROI)

Wij blijven het belangrijk vinden om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden bij Meerlanden. Wij doen dit nu is samenwerking met AM Match, Paswerk, Provalu en Pantar. Naast mensen uit de sociale werkvoorziening geven we ook jongeren vanuit het praktijkonderwijs kansen om bij Meerlanden te leren. Qua aantallen was de inzet in 2021 vrijwel gelijk aan die van het jaar daarvoor. Er zijn echter nog meer mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden binnen Meerlanden. Dat gaan we in 2022 verder uitwerken.