hero title

Na de onderbreking in 2020 wegens de coronamaatregelen, hebben we in 2021 veel opleidingen kunnen hervatten. Dat vergde wel wat flexibiliteit van alle betrokkenen, want regelmatig kwam het voor dat de opleiding verplaatst moest worden of dat een medewerker zich moest afmelden door de geldende coronarichtlijnen. Voor veel van onze chauffeurs liep dit jaar het ‘code 95’ certificaat af. Dat certificaat moet eens in de vijf jaar vernieuwd worden door het volgen van diverse trainingen. Ondanks de uitval van trainingen is het op tijdig gelukt en heeft iedereen voor wie dit van toepassing was, de trainingen kunnen volgen.

Certificaat Aantal
Aanbestedingswet Refreshing 1
Afvalstoffen VIHB 1
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (verontreinigde grond/water) 1
Boom Veiligheid controleur 1
Flora- en Faunawet, opzichter/uitvoerder, niveau 2 1
ADR vakbekwaamheid 2
BHV Ploegleider 2
Hogedruk spuiter HDS 2
Lassen MAG / BMBE 2
Rijbewijs CE 2
Specifiek Deskundigheid Inzamelings- en Reinigingsvoertuigen 2
Spuitlicentie / uitvoeren gewasbescherming 2
Veilig werken met autolaadkraan 2
Vervoer huishoudelijk afval (chemokar) 2
Asbest herkennen en opruimen 2
Bovenloopkraan (Veilig laden en lossen) 3
Kwaliteit Gericht Beïnvloeden (KGB) 3
Rijbewijs C (3500 tot 50.000 kg) 3
Het Nieuwe Rijden (HNR) 3
Kraan (mobiele) / Graafmachine 4
Medewerker Gevaarlijk Afval A 4
Fysieke belasting (en Gezonde leefstijl) 4
Depothouder Gevaarlijk Afval B 5
Heftruck 8
Verkeerseducatie 8
Digitale Tachograaf 12
VCA-VOL (Leidinggevenden) 14
EHBO in het verkeer (voor chauffeurs) 22
BHV 42
VCA-B 68