hero title

Verzuim

Het verzuim heeft zich in 2021 negatief ontwikkeld ten opzichte van 2020. Dat komt deels door de verzuimgevallen als gevolg van COVID-19, maar we zien ook een sterke stijging in het lange verzuim. We hebben ervoor gekozen om in 2021 te wisselen van arbodienst en te gaan samenwerken met een zelfstandige bedrijfsarts, om de afstand tot begeleiding zo klein mogelijk te maken. Leidinggevenden worden gecoacht op het begeleiden en voorkomen van verzuim door een gezondheidscoach die door Meerlanden wordt ingehuurd.

Veiligheid

Ongevallen met verzuim meten we aan de hand van de IF-factor. Dat is het aantal ongevallen in een jaar die tot verzuim leiden per 1.000.000 gewerkte uren. Helaas is deze factor het afgelopen jaar gestegen van 6,4 (2020) naar 9,8 (2021).

Jaar IF-rate Ongevallen met verzuim
2021 9,8 6
2020 6,4 4
2019 14,7 9
2018 6,3 4
2017 7,6 5

Dat zijn zes ongevallen met verzuim als gevolg. Vier ongevallen hadden een verzwikking als gevolg. Eén ongeval werd verzoorzaakt door een losgeschoten vergrendeling van een takelsysteem van een veegkipper, met een kneuzing van het middenhandsbeentje als gevolg. En één ongeval werd veroorzaakt door een beknelling. Ten aanzien van de verzwikkingen is onderzoek verricht of een andere kwaliteit van het schoeisel verzwikkingen kan voorkomen. Het schoeisel is echter van de juiste kwaliteit en biedt adequate ondersteuning tegen verzwikken. Met de medewerkers is in een toolbox besproken om extra alert te zijn op oneffenheden van de ondergrond bij het uitstappen.