hero title

Het verzuim heeft zich in 2021 negatief ontwikkeld ten opzichte van 2020. Dat komt deels door de verzuimgevallen als gevolg van COVID-19, maar we zien ook een sterke stijging in het lange verzuim. We hebben ervoor gekozen om in 2021 te wisselen van arbodienst en te gaan samenwerken met een zelfstandige bedrijfsarts, om de afstand tot begeleiding zo klein mogelijk te maken. Leidinggevenden worden gecoacht op het begeleiden en voorkomen van verzuim door een gezondheidscoach die door Meerlanden wordt ingehuurd.