hero title

We hoopten dat na ‘coronajaar’ 2020 andere tijden aan zouden breken in 2021. Dat we elkaar weer vaker konden ontmoeten. Niets was minder waar. Ons geduld werd op de proef gesteld. Behalve wat zonneschijn en verlichting in de zomermaanden, was het voor eenieder op zijn tijd dapper doorzetten en voelden we de noodzaak ondanks afstand te verbinden. Thuis. Maar ook bij Meerlanden. Door enerzijds duidelijk te blijven in de communicatie over de geldende maatregelen. Anderzijds ook door vaker een vinger aan de pols te houden. Te vragen hoe de vlag erbij hing. En vaker dan normaal even uit te zoomen en ruimte te geven aan de ‘zachte kant’.

Ook dit jaar hadden we te maken met een voortdurend verhoogd aanbod van afval. En 2021 was een enorm groeizaam jaar. Door het zachte weer zijn we al vroeg in het seizoen begonnen met onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte. We merkten dat het binnen de teams af en toe piepte en kraakte. Ook al kenden we dit jaar flink wat uitdagingen, met veel flexibiliteit en creativiteit hebben we steeds gezocht naar passende oplossingen.

Geweldig is het dan ook dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven de aftrap van de eerste Week van de AfvalHelden – bij Meerlanden meteen omgedoopt tot Week van de Helden – bij ons in Rijsenhout verrichtte. De aandacht hiervoor, zowel intern als extern, bracht een goede energie teweeg. Een mooie aanleiding om weer eens aandacht te besteden aan onze sector als vitale sector. Niet alleen cruciaal dat onze werkzaamheden doorgaan voor leefbare en schone buurten en wijken. Maar ook om de stappen te blijven zetten op weg naar een duurzame circulaire samenleving.

Met de campagne ‘Lekker in je werk’ hebben we dit in 2021 binnen Meerlanden vorm en lading gegeven aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Vanuit de eerste pijler Gezondheid & Vitaliteit activeerden we de collega’s met online kook- en sportworkshops en liepen we met elkaar heel wat ‘ommetjes’!

Onze dienstverlening is ook dit jaar weer goed gewaardeerd blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Op het gebied van afvalinzameling én beheer van de buitenruimte. We kregen met een 7,2 een ruime voldoende. Een mooie opsteker, zeker omdat we in Diemen, Haarlemmermeer en Hillegom ook nog een systeemwijziging in de afvalinzameling hebben doorgevoerd, wat toch altijd meer vragen vanuit bewoners met zich meebrengt. De uitrol van het VANG-beleid blijft niet bij deze gemeenten, ook bij de andere aandeelhouders wordt een uitrol voorbereid. Bijvoorbeeld bij de gemeente Noordwijk, die Meerlanden per 2022 heeft gekozen als uitvoeringsorganisatie.

Met onze aandeelhouders hebben we nog een ander mooi resultaat behaald; de aanpassing van de kapitaalstructuur van Meerlanden. Door de welwillendheid van iedereen is het gelukt om aandeelhouders een fair share te bieden. Terwijl het tegelijkertijd groeimogelijkheden geeft om met een relevante schaalgrootte een stevige positie in de regio in te nemen. Om zo meer impact te maken, voor een mooie en duurzame leefomgeving, vandaag en morgen.

Want we blijven het voortouw nemen in de transitie naar een circulaire en inclusieve regio. Op alle vlakken. Zo hebben we onze CO2-uitstoot in de periode 2014-2020 met ruim 50% teruggebracht en in 2021 een nieuw reductieplan opgesteld voor de komende drie jaar. Mooie stappen. En terugkijkend, mooie resultaten, met ook dit jaar een prachtig financieel resultaat. Iets om trots op te zijn!

Ik dank onze medewerkers, onze partners en relaties voor de samenwerking. Samen zetten we ons ook komend jaar weer volop in voor schone, duurzame wijken en buurten in onze mooie regio. En we vieren dat we dat al 25 jaar mogen doen!

‘Samen Sneller Circulair’ 
Angeline Kierkels 
Algemeen directeur