hero title

Uit het jaarlijkse bewonerstevredenheidonderzoek blijkt dat de algehele tevredenheid is verbeterd van een 7.0 naar een 7.2. Een resultaat om trots op te zijn.

Werkzaamheden met betrekking tot afvalinzameling worden over het algemeen hoger gewaardeerd dan onze werkzaamheden in de openbare ruimte. Onze dienstverlening in de openbare ruimte is echter lastiger te meten. Bewoners kijken naar het algemene beeld van de buitenruimte, maar dat wordt bepaald door allerlei verschillende factoren, waaronder inrichting, beleidskeuze, kwaliteitsniveau en de uitvoering van dienstverlening. Alleen op dat laatste hebben wij invloed.

Op ons verzoek heeft een onafhankelijke partij onze gemeenten geïnterviewd over het thema excellente dienstverlening. ‘Wat is ervoor nodig om de dienstverlening van Meerlanden als excellent te beoordelen?’. De resultaten hiervan gebruiken we om onze dienstverlening in de toekomst verder te verbeteren.

Verbeterpunten

 • De netheid van de ondergrondse verzamelcontainer
 • De netheid van de aanbiedplaats na lediging
 • Klein herstel bestrating
 • Schoonvegen van straten, goten en trottoirs
 • Riolen en kolken reiniging en onderhoud
 • Ophalen van illegaal gestort grofvuil
 • Gladheidsbestrijding
 • Legen van prullenbakken
 • De gemaakte afspraken worden nagekomen

Krachten

 • Duidelijkheid van de online afvalkalender
 • De veiligheid van de milieustraat
 • De gebruiksvriendelijkheid van de ondergrondse verzamelcontainer