hero title

Om het u makkelijk te maken, hebben we de belangrijkste financiële cijfers voor u op een rij gezet.

Financieel (bedragen x € 1.000) 2021 2020
Omzet aan derden 78.6678 76.553
EBITDA 10.759 9.290
In % van de omzet 13,7 12,1
Resultaat na belasting 2.599 1.259
In % van de omzet 3,3 1,6
Netto rentedragende schuld 8.614 8.334
Gem. netto geïnvesteerd vermogen 37.746 38.619
Balanstotaal 61.241 57.193
Eigen vermogen 31.265 29.464
Dividend 1.565 798