hero title

Berekening winstdeel

Bij de winstverdeling wordt het Resultaat onderverdeeld tussen enerzijds resultaten uit (i) Werkzaamheden voor Aandeelhouders en anderzijds (ii) Overige Werkzaamheden. 

Een Aandeelhouder is over een boekjaar gerechtigd tot een deel van de winst (Winstdeel), dat wordt berekend als volgt:

  • Het totale (positief) resultaat uit Werkzaamheden voor Aandeelhouders, pro rata zijn bijdrage aan de omzet omzet die Meerlanden Holding NV daarmee behaalt; 
  • Het totale (positief) resultaat uit Overige Werkzaamheden, pro rata het aantal Aandelen dat die Aandeelhouder houdt.

Indien een Aandeelhouder niet per 1 januari van een jaar toetreedt en/of niet per 31 december van een jaar uittreedt, wordt zijn Winstdeel pro rata berekend over het deel van het jaar dat hij Aandeelhouder is geweest.