Cumulatief preferente aandelen reserve 31-12-2021 31-12-2020
Stand per 1 januari 0 0
Kapitaalstorting 3.546 0
_________ _________
Stand per 31 december 3.546 0

In het kader van de herschikkingsovereenkomst zijn aan Heemstede en Haarlemmermeer 2 transitie aandelen uitgegeven met elk een eigen basisrekenbedrag. Deze transitie aandelen betreffen cumulatief preferente aandelen waarop met in achtneming van artikel 29 van de statuten jaarlijks 5% preferent rendement wordt uitgekeerd. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 23 december 2021 tevens besloten dat deze transitie aandelen vanaf 1 januari 2026 in vijf gelijke jaarlijkse termijnen van 20% van het oorspronkelijke basisrekenbedrag worden terugbetaald aan de houders van de preferente aandelen.