Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
01-01-2021 2021 2021 31-12-2021
Voorziening toekomstige jubileum uitkeringen 17 1 0 18
Voorziening eigen risico ww 4 0 -4 0
________ ________ ________ ________
Totaal 21 1 -4 18

De voorziening toekomstige jubileumuitkeringen wordt berekend voor de toekomstige jubileumuitkeringen voor het personeel dat per 31 december in vaste dienst is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met verwachte toekomstige CAO stijgingen. De voorziening betreft de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen waarbij een rekenrente van 0,25% gehanteerd wordt.

Bij de berekening van de voorziening eigen risico WW wordt een inschatting gemaakt van de hoogte en duur van de uitkeringen die in de toekomst ten laste van de vennootschap komen inzake voormalige medewerkers die op 31 december recht hebben op een WW-uitkering. Voor contante waarde is een rekenrente van 4% gehanteerd.

Van de voorzieningen is een bedrag van € 18 als langlopend (langer dan één jaar) aan te merken (2020: € 17).