Totaal 31-12-2021 < 1 jaar > 1 jaar < 5 jaar > 5 jaar
Overige verplichtingen 263 175 88 0

De overige verplichtingen betreffen huur Aarbergerweg 5-7 Rijsenhout (Kantoor / Werkplaats). Meerlanden Holding N.V. is volledig aansprakelijk voor alle schulden van Groengas Haarlemmermeer vof waarin ze een 50% belang heeft.