Totaal 31-12-2021 < 1 jaar > 1 jaar < 5 jaar
Activa in bestelling 3.308 3.308 0
Overige verplichtingen 439 262 177
-------- -------- --------
Totaal 3.747 3.570 177

De activa in bestelling betreffen aangegane verplichtingen voor de aanschaf van met name voertuigen en inzamelmiddelen. De overige verplichtingen betreffen huurcontracten voor onroerend goed. Voor huurverplichtingen is een bankgarantie van € 27 afgegeven. Voor het nakomen van uit te voeren werkzaamheden is een bankgarantie van € 2 afgegeven.