Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
Stand per 1 januari 2021
Aanschafprijs 2.698
Afschrijvingen -2.462
________
Boekwaarde 236
Mutaties:
Investeringen 84
Afschrijvingen -125
________
Saldo mutaties -41
Stand per 31 december 2021
Aanschafprijs 2.782
Afschrijvingen -2.587
________
Boekwaarde 195