Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2021 31-12-2020
Omzetbelasting 1.492 2.180
Loonheffingen 4.231 3.941
Vennootschapsbelasting 19 0
-------- --------
Totaal 5.742 6.121

Meerlanden heeft de regeling ‘bijzonder uitstel van betaling van belasting’ aangevraagd en maakt daar gebruik van. De bedragen eind december 2021 zijn voor de omzetbelasting € 1.616 en voor de loonheffingen € 3.203.