Stand 1 januari 2021 Bedrijfs-gebouwen en terreinen Installaties Rollend materieel Overige bedrijfs-middelen Materiële vaste activa in uitvoering Totaal
Aanschafprijs 23.648 22.018 27.351 31.768 649 105.434
Afschrijvingen -12.530 -11.046 -14.979 -21.371 0 -59.926
________ ________ ________ ________ ________ ________
Boekwaarde 11.118 10.972 12.372 10.397 649 45.508
Mutaties:
• Investeringen 618 723 3.589 4.913 237 10.080
• Afschrijvingen -1.005 1.338 -2.681 -1.876 0 -6.900
• Desinvesteringen -26 0 -1.539 -600 0 -2.165
• Afschrijvingen op desinvesteringen 3 0 1.500 524 0 2.027
________ ________ ________ ________ ________ ________
Saldo mutaties -410 -615 869 2.961 237 3.042
Stand per 31 december 2021
Aanschafprijs 24.240 22.741 29.401 36.081 886 113.349
Afschrijvingen -13.532 -12.384 -16.160 -22.723 0 -64.799
________ ________ ________ ________ ________ ________
Boekwaarde 10.708 10.357 13.241 13.358 886 48.550

Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar 15 Langlopende schulden.