De tegoeden op de bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de onderneming. De bankrekeningen van de groepsmaatschappijen van Meerlanden Holding N.V. zijn bij zowel de ING als de Rabobank opgenomen in een saldo- en rentecompensatie stelsel.

31-12-2021 31-12-2020
Bankiers en kassen 2.732 2.066