De netto omzet is als volgt te splitsen: 2021 2020
Gemeenten 54.190 52.832
Bedrijven 18.146 17.510
Compostering 4.228 4.352
Overige opbrengsten 2.104 1.859
-------- --------
Totaal 78.668 76.553

Onder overige opbrengsten zijn opgenomen de inkomsten uit kringloopactiviteiten, sorteren en ontmantelen e-waste en overige werkzaamheden voor derden. De omzet wordt geheel in Nederland behaald.

Transacties met verbonden partijen

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt Meerlanden Holding N.V. goederen en diensten van en aan verschillende verbonden partijen. Deze transacties worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden.