Afschrijvingskosten 2021 2020
Afschrijvingskosten op immateriële vaste activa 125 172
Afschrijvingskosten op materiële vaste activa 6.900 6.455
Afschrijvingskosten op financiële vaste activa 6 7
Verlies uit afstoting materiële vaste activa 0 1.028
-------- --------
Totaal 7.031 7.662

Het verlies uit afstoting materiële vaste activa in 2020 betreft de afboeking van de voorbereidingskosten voor de bouw van een biomassa installatie en de aanleg van warmtenet naar Park Rijk.