hero title

Meerlanden is een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet.

In onze regio nemen we actief het voortouw om te werken aan een duurzame en mooie leefomgeving. Daarnaast leveren we energie en warmte en zetten we ons actief in voor duurzaam beheer van de openbare ruimte.

Onze aandeelhouders zijn acht gemeenten in Noord- en Zuid-Holland. Onze klanten zijn gemeenten en hun bewoners en bedrijven en instellingen. Dagelijks zetten vijfhonderd medewerkers, inclusief zo’n honderd medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zich in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte.

Gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners kunnen op ons rekenen en we streven in al onze activiteiten naar een excellente dienstverlening. Samen met hen werken we aan onze missie: ‘Samen Sneller Circulair’.