hero title

Gemeenten zijn op twee manieren aan Meerlanden verbonden: als aandeelhouder en als opdrachtgever. Op die manier houden de gemeenten een gezamenlijke kennis- en uitvoeringsorganisatie in stand waarmee ze hun maatschappelijke doelen op het gebied van afval, grondstoffen en beheer van de openbare ruimte op effectieve en efficiënte wijze kunnen borgen en bewerkstelligen.

Schaalgrootte

Meerlanden kan haar doelen effectiever realiseren bij een toename van het aantal deelnemende gemeenten in de regio. Groei is noodzakelijk. Binnen de governance van Meerlanden was er echter geen helder kader of beleid voor het uitgeven van aandelen door emissie of voor het herverdelen van aandelen tussen de zittende aandeelhouders onderling. De bestaande aandelenverhouding was niet terug te leiden tot een eenduidige grondslag. Een helder kader maakt het voor de huidige aandeelhouders aantrekkelijk om te blijven en voor nieuwe gemeenten aantrekkelijk om toe te treden.

Besluit

Op 23 december 2021 heeft de aandeelhoudersvergadering daarom besloten tot een aanpassing van de kapitaalstructuur. De aandelenverhoudingen zijn aangepast op basis van het aantal aansluitingen dat elke gemeente heeft. Deze nieuwe afspraak is met economisch terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 geldig. En daarmee zijn tevens de samenwerkings- afspraken vernieuwd. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die in de plaats komt van de oude aandeelhoudersovereenkomst uit 2001. Niet alleen de aandelenverhoudingen, maar ook de exitregeling, de wijze van desintegratie en dividenduitkering en de afspraken over dienstverlening zijn nu eenduidig en transparant vastgelegd tussen de aandeelhouders en Meerlanden.

Transitieregeling

De nieuwe grondslag - het aantal aansluitingen in de gemeente - betekende dat sommige gemeenten aandelen hebben verkocht aan Meerlanden en andere hebben aandelen gekocht van Meerlanden. Om aandeelhouders die aandelen verkochten tegemoet te komen, hebben we cumulatief preferente aandelen uitgegeven, waarmee gedurende een periode van tien jaar compensatie plaatsvindt van misgelopen rendement.

Groeiambitie

Alle betrokkenen zijn tevreden met het bereikte resultaat. Met deze aanpassing van de kapitaalstructuur en de nieuwe overeenkomsten kan Meerlanden nu verder werken aan groei. Daarmee kunnen we onze regierol in de regio versterken en nog efficiënter grondstofstromen bundelen voor een optimale afzet en verwerking tot nieuwe circulaire toepassingen en producten. De aandeelhouders onderschrijven deze groeistrategie.