hero title

Al onze activiteiten zijn gericht op onze missie: Samen Sneller Circulair. In de regio worden we gekend en herkend in onze rol. Naast ons algemene logo gebruiken we twee afgeleide logo's voor specifieke doelgroepen en activiteiten:

We geven met ons bedrijf nieuw leven aan reststromen die uit de openbare ruimte, huishoudens, scholen en bedrijven komen.

We richten ons op: 

  • Re-use (hergebruiken)
  • Re-pair (herstellen)
  • Re-cycle (iets nieuws maken van iets ouds)

Voor onze commerciële klanten doen we inmiddels veel meer dan alleen afvalinzameling. We zijn adviseur en partner voor het bedrijfsleven in de regio.