hero title

Met gemeenten, bewoners en bedrijven in onze regio zoeken we voortdurend naar kansen om nog sneller en slimmer de circulaire economie te bevorderen. Dat vatten wij samen in onze missie: ‘Samen Sneller Circulair’.

De strategie van Meerlanden is gericht op het creëren en onderhouden van een duurzame en mooie leefomgeving, vandaag en morgen. We zijn pas tevreden als we in onze regio zó leven en ondernemen, dat het leefgebied schoon is, het afval wordt ingezameld en omgezet in nieuwe producten en dat straten, buurten en wijken schoon en heel zijn en duurzaam worden onderhouden. Zo blijft de Meerlandenregio ook voor de volgende generaties een fijne plek.

Bij bewoners en bedrijven en via het beheer van de openbare ruimte zamelen wij waardevolle grondstoffen in. Door het hoogwaardig benutten van die grondstoffen dragen we bij aan een duurzame en mooie leefomgeving. In de transitie naar een circulaire samenleving lopen wij in onze regio voorop. Om sneller te kunnen inspelen op ontwikkelingen en maatschappelijke eisen, werken we het liefst samen. Om invulling te geven aan onze missie en strategie handelen wij vanuit drie rollen.

Excellente Dienstverlener

We houden de openbare ruimte schoon en heel en zamelen waardevolle grondstoffen in. Bij al die activiteiten streven we naar excellente dienstverlening. Wij zijn in ons werk transparant en betrouwbaar. 

Daardoor kunnen gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners altijd van ons op aan. We streven naar hoge klanttevredenheid tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Dat realiseren we in hechte en soepele samenwerking met onze klanten. We stellen onze medewerkers in staat uitstekend werk te leveren door hen te voorzien van de juiste kennis, vaardigheden, informatie, systemen en materieel.

Duurzame Grondstoffenregisseur

Als regionale dienstverlener kijken wij over de grenzen van de gemeenten heen en signaleren we kansen en oplossingen voor het hoogwaardig verwaarden van grondstoffen die afkomstig zijn uit huishoudens, bedrijven en de openbare ruimte.

We optimaliseren hergebruik en recycling en besparen CO2. Proactief adviseren wij onze klanten bij het vinden van waardevolle toepassingen voor de grondstoffen. Door het delen van ‘best practices’ sluiten wij regionaal zoveel mogelijk de materiaalkringlopen en brengen wij de circulaire samenleving in de Meerlandenregio dichterbij.

Excellente Bedrijfsvoering

Om onze ambities te realiseren is het van belang dat we onze interne bedrijfsprocessen hierop aanpassen en onze mensen toerusten.

We zetten daarbij in op technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, automatisering en gericht gebruik van data en op ontwikkeling van kennis en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Op die manier zorgen we dat onze basis op orde is en dat de uitvoering van de dienstverlening duurzaam en efficiënt verloopt, waarbij veilig werken voorop staat.