hero title

Vanuit 10 bedrijfslocaties in ons verzorgingsgebied bieden wij onze klanten de volgende diensten:

 • Inzamelen van grondstoffen en restafval voor gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen
 • Verwerken van GFTe tot groengas, CO2, warmte, water, compost en citrusbrandstof
 • Kringloopwinkel
 • Sorteren en demonteren van e-waste
 • Beheren van milieustraten
 • Beheer en onderhoud van openbare ruimte
 • Gladheidsbestrijding
 • Straatreiniging
 • Onderhoud van pompen en gemalen
 • Plaag- en ongediertebestrijding
 • Rioleringswerken
 • Duurzaam beheer van bedrijvenparken
 • Marktbeheer
 • Beleids- en communicatieadvies aan gemeenten
 • Advisering aan bedrijven
 • Re-integratietrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Educatie aan scholen en scholieren