hero title

Samenwerken met onze stakeholders en afgesproken doelen realiseren vinden we belangrijk. Daarom is het aangaan van duurzame relaties met omgevingspartijen binnen Meerlanden breed verankerd.

Door middel van een open dialoog onderzoeken we de belangen van de verschillende stakeholders en zetten we in op maximale win-winsituaties.
Als maatschappelijke organisatie identificeren wij verschillende groepen stakeholders, zoals aandeelhoudende gemeenten, bedrijfsmatige klanten, medewerkers, financiers, bevoegd gezag, omwonenden, brancheorganisaties en diverse groepen leveranciers en samenwerkings- en ketenpartners. Afgelopen jaar hebben we met behulp van een onafhankelijk onderzoeksbureau een nieuwe materialiteitsanalyse uitgevoerd.

We hebben in kaart gebracht hoe onze impact op de omgeving is en wat de relevantie daarvan is voor de verschillende stakeholders. Op basis van dit onderzoek hebben we de volgende materiele thema’s gedefinieerd:

  • Hoogwaardige verwerking, hergebruik en recycling
  • Financiële stabiliteit en continuïteit
  • Veilige en gezonde werkomstandigheden
  • Klanttevredenheid
  • Aantrekkelijke werkgever
  • Geur, geluid- en fijnstofemissies