hero title

Als maatschappelijke en innovatieve onderneming verwerken wij op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen. Daarnaast leveren we energie en warmte en zetten we ons continu in voor een schone, hele, veilige en duurzame openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in de regio een bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen.

We hebben onze dienstverlening gemodelleerd op basis van de richtlijnen van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Dit model helpt om inzichtelijk te maken hoe wij waarde creëren, waarde behouden en waar waarde verloren gaat (waarde-erosie). Ons jaarverslag is de samenvattende rapportage waarin wij aangeven hoe wij duurzaam opereren en hoe onze strategie, governance, prestaties en vooruitzichten maatschappelijke waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn.

Ons bedrijfsmodel en onze strategie stellen ons in staat om onze activiteiten te sturen en de beoogde output te genereren. Alles wat we doen in het kader van onze missie Samen Sneller Circulair en de concrete diensten en producten die wij leveren aan klant en maatschappij lichten we verder toe onder resultaten. 

Je leest het model van links naar rechts.